dinsdag 5 november 2013

Een nieuwe start voor de Nederlandse school in Bordeaux

Omdat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, komen steeds meer Nederlandse scholen in het buitenland in de problemen.

Links en rechts horen we verhalen van scholen die worden opgeheven. Treurig, vinden wij bij Juffrouw Blom, want wij zijn groot voorstanders van ‘live’ Nederlands onderwijs in het buitenland. Als ex-expats hebben we van dichtbij gezien hoe belangrijk en waardevol het is om Nederlandse scholen in het buitenland bij de hand te hebben. Voor het taalonderwijs, maar ook vanwege de culturele kant. Sinterklaas, Koninginnedag (sorry, we bedoelen: Koningsdag); dit soort evenementen moeten kinderen op lokale buitenlandse of internationale scholen missen en dat is ontzettend jammer.

Zoals de crisis in Nederland het creatiefste in veel mensen losmaakt, zien we dit ook in het buitenland gebeuren wanneer de Nederlandse school op een faillissement dreigt af te stevenen.

Een mooi voorbeeld van zo’n creatieve oplossing zagen we in Bordeaux. Deze Nederlandse school dreigde door de teruglopende subsidies in de problemen te komen. De initiatiefnemers besloten dat ze de problemen voor wilden zijn en maakten een plan. 

De plaatselijke bibliotheek in Bordeaux heeft haar deuren geopend voor de  Nederlandse kinderen die Nederlandse lessen willen blijven volgen en dankzij hun lidmaatschap van de bibliotheek kunnen zij daar gratis gebruikmaken van de internetverbinding.  Een keer per week komen de kinderen, ieder met een eigen laptop,  bijeen in het bibliotheekgebouw, om daar onder begeleiding te gaan oefenen met de online lesstof van Juffrouw Blom. Op 9 november is de eerste lesmiddag gepland. 

Per kind wordt de komende periode (online, door middel van ‘drempeltoetsen’) in kaart gebracht op welk niveau het kind presteert en aan de hand hiervan worden oefenprogamma’s aangeboden. De kinderen oefenen wekelijks in de bieb, maar hebben ook de mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan.  

De enthousiaste initiatiefnemers zijn Janneke Dufourquet en Jacqueline van der Zalm. Janneke Dufourquet: ‘We zijn benieuwd hoe het gaat. We zijn in ieder geval blij dat we een manier hebben gevonden die haalbaar en betaalbaar is. Het zal wel even wennen zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in!’

vrijdag 6 september 2013

Het is weer bijna voorbij, die mooie zomer.


Beste mensen,

Wij hopen dat jullie een fijne zomer achter de rug hebben. Wij wel, hoewel we drukker waren dan ooit. Onze nieuwe site is onlangs ‘live’ gegaan. Neem gerust een kijkje op www.juffrouwblom.com of om te zien wat we ervan hebben gebakken. Reacties en suggesties voor verbetering zijn van harte welkom!

Steeds meer klanten uit het buitenland
Daarnaast hadden we het druk met het toenemende aantal aanvragen en bestellingen uit het buitenland. De teruglopende subsidies voor Nederlandse scholen in het buitenland eisen hun tol. Sommige scholen sluiten hun deuren helemaal en andere scholen gaan in een veel kleinere opzet verder. Triest maar waar, voor Nederlandse expatkinderen. Juffrouw Blom is zeker geen volledige vervanging voor de Nederlandse scholen in het buitenland. Het sociale karakter, de aandacht voor cultuur, maar vooral ook de interactie met een echte juf of meester is van grote waarde voor expatjongens en –meisjes. Voor wat betreft het inhoudelijke stuk merken we echter dat onze producten een alternatief zijn dat steeds vaker wordt ingezet. www.nederlandslereninhetbuitenland.nl voor meer informatie.

Drempeltoetsen
Vragen die veel ouders van kinderen die in het buitenland opgroeien bezighoudt is:
- ‘Hoe ver is mijn kind eigenlijk, op het gebied van Nederlands?’
- ‘Stel dat we nu  naar Nederland zouden terugkeren, zou mijn kind dan meekunnen met zijn leeftijdsgenoten?’
- ‘Mijn kind doet het prima met wiskunde op de internationale school, maar hoe zou hij in Nederland presteren, waar het rekenonderwijs toch anders is?

Het antwoord op deze vragen is binnen een paar uur te geven, als je je kind online een Juffrouw Blom Drempeltoets laat doen. Op dit moment hebben we een taal- en een rekenversie in de aanbieding. Je weet nadat de test is afgerond gelijk waar de lacunes in kennis zitten, zodat je kind gericht aan de slag kan. 
Meer informatie vind je hier:  http://juffrouwblom.com/drempeltoetsen

Onze producten in de praktijk
De producten die Juffrouw Blom aanbiedt, worden gemaakt door Muiswerk Educatief. Muiswerk bedient de scholen, Juffrouw Blom de particuliere markt, Remedial Teachers en de logopedisten. Een van de scholen die voorop loopt met het gebruik van educatieve software is het Dendron College. Zij maakten samen met Muiswerk een filmpje waarin ze uitleggen waarom ze ‘fan’ zijn van de producten van Muiswerk. Een klein stukje schaamteloze zelfpromotie dus, maar toch leuk om even te bekijken. http://www.youtube.com/watch?v=n8NSQ2E3dlQ

Logopedisten en RT’ers
Een andere ontwikkeling die ons deugd doet, is dat logopedisten, RT’ers, maar bijvoorbeeld ook huiswerkinstituten de weg naar Juffrouw Blom steeds beter weten te vinden. De taal- en rekenbundels geven toegang tot ons complete assortiment voor een vooraf afgesproken aantal kinderen. Dit product is vorig jaar geïntroduceerd en het is fantastisch om te zien hoe snel het aantal gebruikers is toegenomen, de afgelopen maanden. http://juffrouwblom.com/rt-en-logopedie 

 Tot zover ons verslag van onze zomer. Maak er een mooi schooljaar van!

Vriendelijke groeten,


Juffrouw Blom

maandag 31 oktober 2011

Speciale expatversie van JuffrouwBlom/Muiswerk Online

Op ieder moment van de dag, vanaf iedere plek op aarde: op school, thuis of in het ziekenhuis, met iedere soort computer (Mac, Windows of Linux) en met alle gebruikelijke internetverkenners aan de slag met de vertrouwde oefenmodules voor taal en rekenen. Dat is werken met Juffrouw Blom/Muiswerk Online.

Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een speciale expat-versie ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om zowel op school als thuis oefeningen én toetsen te kunnen maken. (Bij de normale online-versie kan alleen op school getoetst worden.)

1. Deelnemers krijgen dankzij de diagnostische toetsen in iedere module een oefenprogramma op maat.
2. Vlak voor het oefenen wordt uitleg aangeboden (in beeld en geluid) die precies aansluit bij de oefening die gaat komen.
3. Tijdens het oefenen krijgt de student directe en ter zake feedback die de stof zonodig nogmaals uitlegt, iedere fout is een leermoment.
4. docenten houden de voortgang en de niveaus in de gaten en passen eventueel de standaard-instellingen aan om het leereffect te maximaliseren.


Juffrouw Blom/Muiswerk Online werkt als volgt: inloggen en een module kiezen. Voor het starten van een oefening of toets worden de geluiden en de plaatjes even opgehaald.

Instelmogelijkheden
Juffrouw Blom/Muiswerk Online kan ingesteld worden op school-, klas- en gebruikersniveau. U stelt bijvoorbeeld in of een klas wel of niet in de didactische mode moet werken. Of u geeft aan dat bij u op school de Meijerink-normen gehanteerd worden.
Jufrouw Blom/Muiswerk is standaard heel vrijblijvend ingesteld. Studenten kiezen zelf hoe ze werken en welke toetsen en oefeningen zij maken. Goede leerlingen kunnen deze vrijheid aan omdat ze een leerstrategie hebben die werkt. Zij kiezen voor de uitdaging. Zwakkere leerlingen maken vaker een ander keuze: zij maken bijvoorbeeld alleen de toetsen of alleen de oefeningen die zij al beheersen. De didactische mode voorkomt dit. Deze mode zorgt ervoor dat een nieuwe gebruiker niets anders kan doen dan een toets maken, daarna aan zijn eigen oefeningen werken en vervolgens opnieuw een toets maken. Zo gaat hij de kring van verbetering rond tot uiteindelijk alle stof van een module voldoende wordt beheerst.

Prestatiemonitor
Tijdens het maken van oefeningen wordt rechts naast het oefenscherm via een icoon bijgehouden
hoe goed de student bezig is in deze oefening. Is het eerste antwoord direct goed dan zal een groen oog verschijnen (alles goed tot nu toe). Maakt hij daarna direct een fout dan zal het oog half rood en half groen zijn (de helft goed, de helft fout). Het oog zal meebewegen met hoe goed de deelnemer aan het scoren is. Tot slot, na de laatste opgave, stelt het oog precies de score van de oefening voor (dus ¾ groen betekent 75% goed). Is een oefening eerder gemaakt dan zal het oog zelfs al tevoorschijn komen als de oefening in de lijst wordt aangewezen (voor hij wordt gestart) en de eerdere score verraden.


Resultaten bekijken


Browsers
Bij de ontwikkeling van Juffrouw Blom/Muiswerk Online is zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende soorten computers (meestal bepaald door het OS) en verschillende internetverkenners. Juffrouw Blom/Muiswerk Online hoort op alle computers met volwaardige browsers te werken. Hoewel fabrikanten het graag anders doen voorkomen zijn er grote verschillen tussen internetverkenners en zal het dus voor de makers van Muiswerk Online een eeuwigdurend gevecht blijven om alle wijzigingen in browserland te kunnen volgen. In principe ondersteunt Muiswerk onderstaande browsers (in redelijk recente versies). De browsers op mobiele systemen (iPhone, iPad, Blackberry, Nokia, etc) zijn geen volwaardige browsers. Juffrouw Blom/Muiswerk Online wordt daarop niet ondersteund.


maandag 24 oktober 2011

Edufax en Juffrouw Blom/Muiswerk samen aan de slag met ‘zorgleerlingen’

Sinds het begin van dit schooljaar trekken Juffrouw Blom en Edufax samen op m.b.t. de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Edufax is gespecialiseerd in internationale onderwijsbegeleiding en Juffrouw Blom levert software om Nederlands mee te leren. Een goed team, zo blijkt na een aantal maanden.

Kinderen van expatriates over de hele wereld zitten in NTC-online in 'echte' klassen, hebben contact met klasgenoten en kunnen via tekst, beeld en geluid werken aan het programma Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen werken wekelijks aan de taken in NTC-online. Ze kunnen vanaf elk gewenste plaats en op elk gewenst tijdstip werken aan hun taken en houden op deze manier de Nederlandse taal bij.

Het komt echter voor dat kinderen bij het starten in NTC-online of tijdens het werken in NTC-online bepaalde leerstof nog niet voldoende beheersen. In deze situaties biedt Edufax de mogelijkheid om voor een periode van acht weken plaats te nemen in de ‘Hulpklas’. Het onderwijs in de klas gaat door, maar kinderen worden extra geholpen in de hulpklas met de taalonderdelen die ze lastig vinden.  Esther Diebels-Vos, coördinator afdeling ontwikkeling bij Edufax: ‘Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld extra hulp nodig bij het gebruik van de d’s en t’s, terwijl we bij andere kinderen zien dat bijvoorbeeld de woordenschat achterblijft.’

Om te starten in de hulpklas maken de kinderen één of meer ‘diagnostische toetsen’ van Juffrouw Blom/Muiswerk. Het programma stelt vast welke onderdelen nog onvoldoende worden beheerst en op basis van deze analyse wordt een serie oefeningen geselecteerd waarmee de leerlingen vervolgens aan de slag gaan. Overigens zijn dat niet alleen lessen die via het programma gemaakt moeten worden, maar ook bijvoorbeeld extra instructie, aanvullende oefeningen en schrijfopdrachten.

De eerste ervaringen zijn positief. Diebels: ‘Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we nog gerichter aan de slag kunnen. De tijd, die bij kinderen die in het buitenland wonen vaak toch al schaars is, wordt efficiënt benut. We zien dat kinderen in korte tijd een flinke stap vooruit kunnen maken. Na afloop van een periode in de hulpklas kunnen de kinderen weer makkelijker en hopelijk ook met meer plezier weer aan het werk in de ‘gewone klas’.


'Ik ben honger' en andere voorbeelden van taalvermenging


'Ik ben honger' is een voorbeeld van 'taalvermenging'. Dit verschijnsel zie je veel bij (jonge) kinderen die meertalig worden opgevoed.


Een gesprekje dat ik laatst voerde met Jill (4), een Nederlands meisje dat opgroeit in Hong Kong, leverde de volgende voorbeelden op:
'Hij woont op de derde vloer (verdieping).'
'Hij is van Amerika.'
'Ik ga naar de swimming pool.'
'Dat ligt onder hier.'
'Wat gaan we after lunch doen?'
'Waarom regent het still?'
Wat ook opviel was dat ze soms in het Nederlands en soms in het Engels antwoordde op mijn Nederlandse vragen. Jill is geboren in Nederland, maar verhuisde toen ze twee was naar Hongkong. Op het moment van de verhuizing sprak ze nog nauwelijks. Ze heeft een oudere broer die vier was toen hij verhuisde en bij hem zie je dat hij de twee talen veel minder mengt. Waarschijnlijk doordat hij al vrij goed Nederlands sprak toen hij Nederland verliet.

Green of Groen
Nog een voorbeeld: Jaimie (3 jaar) heeft een Engelse moeder en een Nederlandse vader. Daarbij horen een Engelse en een Nederlandse oma en opa. Jaimie spreekt met zijn moeder Engels en met zijn vader Nederlands. Bij zijn oma en opa past hij ongemerkt zijn taal aan aan de taal die zij gebruiken. Tót de Nederlandse oma hem op een dag een trui laat zien die ze voor hem aan het breien is. Hij zegt dan: 'Bloody hell, green!'
Waarschijnlijk drukte deze Engelse uitdrukking op dat moment voor hem precies uit wat hij zeggen wilde: Wat afschuwelijk! De Engelse antwoorden van Jill en dit verhaal over Jaimie zijn voorbeelden van 'pragmatische differentiatie'. Dit houdt in dat een taalgebruiker het woord of de uitdrukking gebruikt die het best uitdrukt wat hij bedoelt, zonder rekening te houden met de taal (code) waarin hij zich aan het uitdrukken is.

Code Switching
Het door elkaar heen gebruiken van twee talen, wordt 'code switching' genoemd. 'Code switching' treedt op bij veel kinderen die een tweetalige omgeving opgroeien. Je ziet het soms, in lichte mate, ook bij volwassenen die jarenlang geen Nederlands meer hebben gesproken.
'Code switching' houdt in dat de eerste taal doordringt door in de tweede taal, waardoor fouten ontstaan. Naarmate talen meer van elkaar verschillen, zie je dat talen meer worden gemengd en vreemdere zinnen opleveren. Kinderen die Engels en Nederlands spreken, mengen de zinnen vaak wat meer dan kinderen die bijvoorbeeld Nederlands en Duits spreken, omdat Duits en Nederlands qua structuur meer op elkaar lijken.


Accent
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tweetalige kinderen in de ontwikkeling van woordkennis in beide talen over het algemeen iets achterlopen bij eentalige kinderen. Tweetalige kinderen vertalen vaak de klanken van de taal die ze het meest spreken, naar de andere taal. Hierdoor hebben ze een accent en worden er spelfouten gemaakt.
Naarmate kinderen ouder worden en meer woorden kennen, zie je dat de talen minder gemixt worden. De reden dat kleine kinderen: 'ik ga naar de swimming pool' zeggen, is vaak omdat ze het woord 'swimming pool' eerder paraat hebben: ze kennen het woord 'zwembad' niet, of het is weggezakt.


Woordenschat groter
Dat oudere kinderen minder gemengde zinnen produceren, komt doordat hun woordenschat groter is en ze meer ervaring hebben in het spreken van beide talen. Ook op het gebied van taal geldt: oefening baart kunst. Opvallend is dat in het buitenland wonende Nederlandse kinderen, na een lange zomervakantie in Nederland vaak nauwelijks nog zinnen mengen. Het verschijnsel steekt echter weer de kop op zodra de scholen weer beginnen.
Ons advies aan ouders van kinderen die veel gemengde zinnen gebruiken: Ga kinderen niet de hele tijd expliciet verbeteren, maar noem wel consequent het Nederlandse woord. Als het kind zegt: 'ik ga naar de swimming pool', dan zeg jij: 'Ja, we gaan naar het zwembad.' Dezelfde aanpak kan gebruikt worden bij fouten in de zinsvolgorde of met voorzetsels en lidwoorden.


Spelletje
Wat je ook kunt doen is er een spelletje van maken. Als een kind zegt: 'Ik ga naar de swimming pool' kun je vragen: 'Weet jij wat het Nederlandse woord voor swimming pool is?' Vaak weten ze het wel, maar hebben ze het woord gewoon niet 'top of mind' om er maar eens een gemengde zin van te maken
Als kinderen het Nederlandse woord, of de juiste volgorde van zinnen maar vaak genoeg hebben gehoord, nemen ze het uiteindelijk meestal vanzelf over. Taalvermenging is geen kwestie om je grote zorgen over te maken, wel iets om bewust bij stil te staan.

http://www.nederlandslereninhetbuitenland.nl

woensdag 24 augustus 2011

Tip voor expatkinderen: WORDFEUD

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken die expats met elkaar voeren, is het uitwisselen van tips. Nieuwkomers die nog van niets weten, hangen aan de lippen van de mensen die al langer in het land wonen en na verloop van tijd gaan de nieuwkomers zelf ook weer tips doorgeven. Logsich ook, want je weet nog van niets als je net aankomt. Welke dokter zal ik nemen? Waar kunnen we leuk eten met de baby erbij? Waar vind ik damesschoenen in maat 40 en hoeveel zullen we de schoonmaakster per uur betalen? Alles is nieuw en alle informatie is welkom.
In de jaren dat wij in Hong Kong woonden, deed ik daar volop aan mee. Sommige tips kwamen helaas aan de late kant. Zoals die Engelse website, waar je zonder verzendkosten Engelse boeken kunt bestellen (Engelse boeken zijn in Hong Kong namelijk veel duurder dan in Groot Brittannië). www.bookdepository.com.uk  voor de geïnteresseerden.
Maar soms komen tips ook gewoon te laat. Dat was het geval met deze tip en omdat degenen die nog wel in het buitenland wonen er misschien iets aan hebben, besloot ik om er een stukje aan te wijden.
De tip heet: Wordfeud. Wordfeud is een kloon van het bekende Scrabblespel. Het is een ‘app’ die je op je Smartphone kunt installeren (Iphone/Ipad en Android versies beschikbaar).
Het verschil met het klassieke Scrabblespel is dat je het spel digitaal speelt, dat je tegen meerdere spelers tegelijk kunt spelen en dat je 72 uur over een zet mag doen. Waarom dit spel voor expats extra leuk is, is omdat het tijdverschil geen (grote) rol speelt. Als het hier avond is en bij je tegenstander  ’s nachts, dan doe jij je zet en zodra je tegenstander wakker is, zal hij wel weer een keer reageren. Wat het ook leuk maakt, is dat er een ‘chatfunctie’ is toegevoegd, waardoor je tijdens het spelen korte berichten kunt uitwisselen. Vooral voor mensen die in het echte leven niet van die bellers of Skypers zijn, een uitkomst. De derde reden is dat Wordfeud een leuke manier is om de Nederlandse taal bij te houden. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Zoals ik net schreef, zijn wij net terug. Beide zonen (van 8 en 10) zijn zeer fanatiek aan het ‘Wordfeuden’. Opa, oma, twee tantes en een oom waren de eerste vaste tegenstanders. Als ik de chatberichten die ze uitwisselen lees, zie ik dat ze over het spel praten (‘wat betekent dat woord?’) maar ook over de dagelijkse dingen. Ze hebben dagelijks digitaal contact met opa en oma.  Toen we in Hong Kong woonden was het contact veel minder frequent en vooral minder vrijwillig.
Jammer dus, dat de tip net te laat kwam. Hoewel.... toch ook weer niet. Inmiddels zijn de banden met de vrienden in Hong Kong namelijk aangehaald en wordt er druk gescrabbeld en gechat. Met de Nederlandssprekende vrienden in  het Nederlands (wat dan weer goed is voor de woordenschatontwikkeling van de kinderen ter plaatse) en met de Engelssprekende vrienden in het Engels, waarmee onze kinderen hun Engels weer een klein beetje oefenen.
Wij van Juffrouw Blom zijn blij met deze nieuwe app. Het is niet DE oplossing om het Nederlands van kinderen die in het buitenland opgroeien bij te houden, maar het is, dankzij het spelelement, zeker een prachtige aanvulling.

maandag 4 juli 2011

Verwaarlozing van de Nederlandse taal door expats

Taalverwaarlozing
Regelmatig ontvangen we wanhopige e-mailberichten van een vader of moeder die ‘met spoed’ het Nederlands van een zoon of dochter wil aanpakken. Vaak doordat de familie, of een deel ervan, onverwacht ineens naar Nederland terugkeert.
De redenen van het ‘verwaarlozen’ van de Nederlandse taal lopen uiteen. Sommige ouders vinden het bijhouden van het Nederlandse taal gewoon niet belangrijk. Ineke die woonde op het Frans-sprekende eiland La Reunion, vertelde ons: ‘Het Frans dat ze hier spreken pikte mijn dochter heel gemakkelijk op. Ik ga ervan uit dat we hier blijven, maar mocht dit niet het geval zijn, dan leert ze een eventuele andere taal, waarschijnlijk weer niet zo makkelijk. En mijn ouders spreken ook goed Frans, dus ik zie het nut van het Nederlands eerlijk gezegd niet zo in. Zo belangrijk is onze taal niet in de wereld.’
‘Voorgoed’ blijkt echter niet voor iedereen even lang te duren. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat families, of een deel ervan, toch terugkeren naar Nederland en dan moet er ineens toch snel Nederlands geleerd gaan worden. Als het kind jong genoeg is, dan zal het Nederlands lezen en schrijven aanvankelijk veel moeite kosten, maar na verloop van tijd kunnen de meeste jonge kinderen hun klasgenoten weer prima bijbenen.
Voor kinderen vanaf een jaar of tien, twaalf, is dit een ander verhaal. Kinderen die rond die leeftijd terugkeren, hebben het, qua taal, vaak al een stuk moeilijker met (her-)integreren op hun school in Nederland. Hoe ouder, hoe moeilijker dus. De gemiste hoeveelheid stof wordt natuurlijk steeds groter, maar ook de ‘soepelheid’ waarmee kinderen een nieuwe taal leren, wordt minder. Vanaf een jaar of 13, 14 zie je dat de meeste kinderen die een groot deel van hun jeugd in het buitenland hebben doorgebracht en weinig  Nederlands hebben gesproken, zelfs een buitenlands accent houden.
De ideale situatie
Als mensen ons vragen of, en wanneer ze aan de slag moeten met het Nederlands van hun kinderen, dan zeggen we: start vanaf een jaar of zeven. De meeste kinderen kunnen dan al vrij goed lezen en schrijven in de taal waarin ze onderwijs krijgen en de kans op verwarring is daarmee ook minder groot. Als er een NTC-school in de buurt is, adviseren we het kind daar naar toe te laten gaan. Voorwaarde is wel dat er thuis nog voldoende Nederlands wordt gesproken. Als dit niet het geval is, dan bestaat de kans dat de achterstand te groot is voor een plek op de NTC-school. Als er thuis niet of heel weinig Nederlands wordt gesproken, dan is het aan te bevelen zo vroeg mogelijk met NTC-onderwijs te beginnen (vanaf groep 1).
Voor de e-mailers uit het begin van dit stuk, is dit wijsheid achteraf. Mensen die ons vragen wat ze moeten doen met hun kind van tien, dat nooit Nederlandse les heeft gehad en niet wordt toegelaten op de NTC-school en voor wie Edufax om dezelfde reden geen optie is, heeft Juffrouw Blom sinds kort een speciaal ‘bijspijkerpakket.’ Dit pakket bevat onder andere: woordkennis, lezen, spelling en werkwoordspelling.  Samen met de ouders stellen we de inhoud en een ‘programma’ samen.
Onze ervaring is dat het beter is om iedere dag tien minuten of een kwartier te oefenen, dan in het weekend twee uur achter elkaar. De stof ‘beklijft’ dan simpelweg beter. Daarnaast adviseren we om zoveel mogelijk Nederlands met elkaar te gaan spreken, Nederlandse boeken te gaan lezen en als het toevallig net zomervakantie is, om een zeil- of ponykamp te boeken in Nederland.
Het programma dat we samen opstellen hangt af van de ambitie van het gezin, de beschikbare hoeveelheid tijd en de grootte van de achterstand. Als het gezin binnen vier maanden terugkeert naar Nederland en het kind waar het omgaat moet instromen op een Nederlandse basisschool in groep 7, dan zal het programma en de werkdruk vanzelfsprekend hoger liggen dan wanneer er meer tijd is, of wanneer het om een jonger kind gaat. 
Voor oudere kinderen is het raadzaam om in combinatie met het Juffrouw Blom bijspijkerpakket, een‘echte’ bijlesleraar in te huren en eventueel logopedie (als er sprake is van een accent).
De moraal van dit verhaal:
Begin op tijd en maak vanaf jonge leeftijd gebruik van de Wereldschool, Edufax of de lokale NTC-school, als die er is. Bij Juffrouw Blom zijn we erg enthousiast over de NTC-scholen. De meeste kinderen die naar de NTC-school gaan, vinden het leuk en er is relatief weinig discipline voor nodig om het vol te houden omdat er toch een bepaald soort (sociale) ‘druk’ vanuit gaat.
Edufax en de Wereldschool bieden eveneens  kwalitatief hoogwaardig (maar niet heel goedkoop) onderwijs op afstand. Het grote voordeel van zowel Edufax als de Wereldschool is dat leerlingen (op afstand) door een ‘echte leerkracht van vlees en bloed’ in de gaten wordt gehouden, zowel inhoudelijk als qua motivatie.
Als genoemde mogelijkheden niet voldoende zijn om de kennis op peil te houden of te brengen of omdat de achterstand te groot is, dan is Juffrouw Blom er voor ondersteuning op het gebied van de Nederlandse taal. Juffrouw Blom is betaalbaar en voor iedereen. Ook kinderen die op hun tiende beginnen met het leren van Nederlands, kunnen bij Juffrouw Blom terecht.
Het enige nadeel is dat Juffrouw Blom er niet zo bovenop zit, als de ‘eigen leerkracht’ die je bij de andere vormen van afstandsonderwijs hebt. De ouders van de kinderen zullen deze, niet altijd even dankbare, rol op zich moeten nemen. Aan de andere kant is de voldoening des te groter als er na verloop van tijd grote stappen vooruit worden geboekt.

Voor meer info over het bijspijkerpakket: info@juffrouwblom.com