maandag 31 oktober 2011

Speciale expatversie van JuffrouwBlom/Muiswerk Online

Op ieder moment van de dag, vanaf iedere plek op aarde: op school, thuis of in het ziekenhuis, met iedere soort computer (Mac, Windows of Linux) en met alle gebruikelijke internetverkenners aan de slag met de vertrouwde oefenmodules voor taal en rekenen. Dat is werken met Juffrouw Blom/Muiswerk Online.

Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een speciale expat-versie ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om zowel op school als thuis oefeningen én toetsen te kunnen maken. (Bij de normale online-versie kan alleen op school getoetst worden.)

1. Deelnemers krijgen dankzij de diagnostische toetsen in iedere module een oefenprogramma op maat.
2. Vlak voor het oefenen wordt uitleg aangeboden (in beeld en geluid) die precies aansluit bij de oefening die gaat komen.
3. Tijdens het oefenen krijgt de student directe en ter zake feedback die de stof zonodig nogmaals uitlegt, iedere fout is een leermoment.
4. docenten houden de voortgang en de niveaus in de gaten en passen eventueel de standaard-instellingen aan om het leereffect te maximaliseren.


Juffrouw Blom/Muiswerk Online werkt als volgt: inloggen en een module kiezen. Voor het starten van een oefening of toets worden de geluiden en de plaatjes even opgehaald.

Instelmogelijkheden
Juffrouw Blom/Muiswerk Online kan ingesteld worden op school-, klas- en gebruikersniveau. U stelt bijvoorbeeld in of een klas wel of niet in de didactische mode moet werken. Of u geeft aan dat bij u op school de Meijerink-normen gehanteerd worden.
Jufrouw Blom/Muiswerk is standaard heel vrijblijvend ingesteld. Studenten kiezen zelf hoe ze werken en welke toetsen en oefeningen zij maken. Goede leerlingen kunnen deze vrijheid aan omdat ze een leerstrategie hebben die werkt. Zij kiezen voor de uitdaging. Zwakkere leerlingen maken vaker een ander keuze: zij maken bijvoorbeeld alleen de toetsen of alleen de oefeningen die zij al beheersen. De didactische mode voorkomt dit. Deze mode zorgt ervoor dat een nieuwe gebruiker niets anders kan doen dan een toets maken, daarna aan zijn eigen oefeningen werken en vervolgens opnieuw een toets maken. Zo gaat hij de kring van verbetering rond tot uiteindelijk alle stof van een module voldoende wordt beheerst.

Prestatiemonitor
Tijdens het maken van oefeningen wordt rechts naast het oefenscherm via een icoon bijgehouden
hoe goed de student bezig is in deze oefening. Is het eerste antwoord direct goed dan zal een groen oog verschijnen (alles goed tot nu toe). Maakt hij daarna direct een fout dan zal het oog half rood en half groen zijn (de helft goed, de helft fout). Het oog zal meebewegen met hoe goed de deelnemer aan het scoren is. Tot slot, na de laatste opgave, stelt het oog precies de score van de oefening voor (dus ¾ groen betekent 75% goed). Is een oefening eerder gemaakt dan zal het oog zelfs al tevoorschijn komen als de oefening in de lijst wordt aangewezen (voor hij wordt gestart) en de eerdere score verraden.


Resultaten bekijken


Browsers
Bij de ontwikkeling van Juffrouw Blom/Muiswerk Online is zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende soorten computers (meestal bepaald door het OS) en verschillende internetverkenners. Juffrouw Blom/Muiswerk Online hoort op alle computers met volwaardige browsers te werken. Hoewel fabrikanten het graag anders doen voorkomen zijn er grote verschillen tussen internetverkenners en zal het dus voor de makers van Muiswerk Online een eeuwigdurend gevecht blijven om alle wijzigingen in browserland te kunnen volgen. In principe ondersteunt Muiswerk onderstaande browsers (in redelijk recente versies). De browsers op mobiele systemen (iPhone, iPad, Blackberry, Nokia, etc) zijn geen volwaardige browsers. Juffrouw Blom/Muiswerk Online wordt daarop niet ondersteund.


maandag 24 oktober 2011

Edufax en Juffrouw Blom/Muiswerk samen aan de slag met ‘zorgleerlingen’

Sinds het begin van dit schooljaar trekken Juffrouw Blom en Edufax samen op m.b.t. de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Edufax is gespecialiseerd in internationale onderwijsbegeleiding en Juffrouw Blom levert software om Nederlands mee te leren. Een goed team, zo blijkt na een aantal maanden.

Kinderen van expatriates over de hele wereld zitten in NTC-online in 'echte' klassen, hebben contact met klasgenoten en kunnen via tekst, beeld en geluid werken aan het programma Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen werken wekelijks aan de taken in NTC-online. Ze kunnen vanaf elk gewenste plaats en op elk gewenst tijdstip werken aan hun taken en houden op deze manier de Nederlandse taal bij.

Het komt echter voor dat kinderen bij het starten in NTC-online of tijdens het werken in NTC-online bepaalde leerstof nog niet voldoende beheersen. In deze situaties biedt Edufax de mogelijkheid om voor een periode van acht weken plaats te nemen in de ‘Hulpklas’. Het onderwijs in de klas gaat door, maar kinderen worden extra geholpen in de hulpklas met de taalonderdelen die ze lastig vinden.  Esther Diebels-Vos, coördinator afdeling ontwikkeling bij Edufax: ‘Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld extra hulp nodig bij het gebruik van de d’s en t’s, terwijl we bij andere kinderen zien dat bijvoorbeeld de woordenschat achterblijft.’

Om te starten in de hulpklas maken de kinderen één of meer ‘diagnostische toetsen’ van Juffrouw Blom/Muiswerk. Het programma stelt vast welke onderdelen nog onvoldoende worden beheerst en op basis van deze analyse wordt een serie oefeningen geselecteerd waarmee de leerlingen vervolgens aan de slag gaan. Overigens zijn dat niet alleen lessen die via het programma gemaakt moeten worden, maar ook bijvoorbeeld extra instructie, aanvullende oefeningen en schrijfopdrachten.

De eerste ervaringen zijn positief. Diebels: ‘Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we nog gerichter aan de slag kunnen. De tijd, die bij kinderen die in het buitenland wonen vaak toch al schaars is, wordt efficiënt benut. We zien dat kinderen in korte tijd een flinke stap vooruit kunnen maken. Na afloop van een periode in de hulpklas kunnen de kinderen weer makkelijker en hopelijk ook met meer plezier weer aan het werk in de ‘gewone klas’.


'Ik ben honger' en andere voorbeelden van taalvermenging


'Ik ben honger' is een voorbeeld van 'taalvermenging'. Dit verschijnsel zie je veel bij (jonge) kinderen die meertalig worden opgevoed.


Een gesprekje dat ik laatst voerde met Jill (4), een Nederlands meisje dat opgroeit in Hong Kong, leverde de volgende voorbeelden op:
'Hij woont op de derde vloer (verdieping).'
'Hij is van Amerika.'
'Ik ga naar de swimming pool.'
'Dat ligt onder hier.'
'Wat gaan we after lunch doen?'
'Waarom regent het still?'
Wat ook opviel was dat ze soms in het Nederlands en soms in het Engels antwoordde op mijn Nederlandse vragen. Jill is geboren in Nederland, maar verhuisde toen ze twee was naar Hongkong. Op het moment van de verhuizing sprak ze nog nauwelijks. Ze heeft een oudere broer die vier was toen hij verhuisde en bij hem zie je dat hij de twee talen veel minder mengt. Waarschijnlijk doordat hij al vrij goed Nederlands sprak toen hij Nederland verliet.

Green of Groen
Nog een voorbeeld: Jaimie (3 jaar) heeft een Engelse moeder en een Nederlandse vader. Daarbij horen een Engelse en een Nederlandse oma en opa. Jaimie spreekt met zijn moeder Engels en met zijn vader Nederlands. Bij zijn oma en opa past hij ongemerkt zijn taal aan aan de taal die zij gebruiken. Tót de Nederlandse oma hem op een dag een trui laat zien die ze voor hem aan het breien is. Hij zegt dan: 'Bloody hell, green!'
Waarschijnlijk drukte deze Engelse uitdrukking op dat moment voor hem precies uit wat hij zeggen wilde: Wat afschuwelijk! De Engelse antwoorden van Jill en dit verhaal over Jaimie zijn voorbeelden van 'pragmatische differentiatie'. Dit houdt in dat een taalgebruiker het woord of de uitdrukking gebruikt die het best uitdrukt wat hij bedoelt, zonder rekening te houden met de taal (code) waarin hij zich aan het uitdrukken is.

Code Switching
Het door elkaar heen gebruiken van twee talen, wordt 'code switching' genoemd. 'Code switching' treedt op bij veel kinderen die een tweetalige omgeving opgroeien. Je ziet het soms, in lichte mate, ook bij volwassenen die jarenlang geen Nederlands meer hebben gesproken.
'Code switching' houdt in dat de eerste taal doordringt door in de tweede taal, waardoor fouten ontstaan. Naarmate talen meer van elkaar verschillen, zie je dat talen meer worden gemengd en vreemdere zinnen opleveren. Kinderen die Engels en Nederlands spreken, mengen de zinnen vaak wat meer dan kinderen die bijvoorbeeld Nederlands en Duits spreken, omdat Duits en Nederlands qua structuur meer op elkaar lijken.


Accent
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tweetalige kinderen in de ontwikkeling van woordkennis in beide talen over het algemeen iets achterlopen bij eentalige kinderen. Tweetalige kinderen vertalen vaak de klanken van de taal die ze het meest spreken, naar de andere taal. Hierdoor hebben ze een accent en worden er spelfouten gemaakt.
Naarmate kinderen ouder worden en meer woorden kennen, zie je dat de talen minder gemixt worden. De reden dat kleine kinderen: 'ik ga naar de swimming pool' zeggen, is vaak omdat ze het woord 'swimming pool' eerder paraat hebben: ze kennen het woord 'zwembad' niet, of het is weggezakt.


Woordenschat groter
Dat oudere kinderen minder gemengde zinnen produceren, komt doordat hun woordenschat groter is en ze meer ervaring hebben in het spreken van beide talen. Ook op het gebied van taal geldt: oefening baart kunst. Opvallend is dat in het buitenland wonende Nederlandse kinderen, na een lange zomervakantie in Nederland vaak nauwelijks nog zinnen mengen. Het verschijnsel steekt echter weer de kop op zodra de scholen weer beginnen.
Ons advies aan ouders van kinderen die veel gemengde zinnen gebruiken: Ga kinderen niet de hele tijd expliciet verbeteren, maar noem wel consequent het Nederlandse woord. Als het kind zegt: 'ik ga naar de swimming pool', dan zeg jij: 'Ja, we gaan naar het zwembad.' Dezelfde aanpak kan gebruikt worden bij fouten in de zinsvolgorde of met voorzetsels en lidwoorden.


Spelletje
Wat je ook kunt doen is er een spelletje van maken. Als een kind zegt: 'Ik ga naar de swimming pool' kun je vragen: 'Weet jij wat het Nederlandse woord voor swimming pool is?' Vaak weten ze het wel, maar hebben ze het woord gewoon niet 'top of mind' om er maar eens een gemengde zin van te maken
Als kinderen het Nederlandse woord, of de juiste volgorde van zinnen maar vaak genoeg hebben gehoord, nemen ze het uiteindelijk meestal vanzelf over. Taalvermenging is geen kwestie om je grote zorgen over te maken, wel iets om bewust bij stil te staan.

http://www.nederlandslereninhetbuitenland.nl

woensdag 24 augustus 2011

Tip voor expatkinderen: WORDFEUD

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken die expats met elkaar voeren, is het uitwisselen van tips. Nieuwkomers die nog van niets weten, hangen aan de lippen van de mensen die al langer in het land wonen en na verloop van tijd gaan de nieuwkomers zelf ook weer tips doorgeven. Logsich ook, want je weet nog van niets als je net aankomt. Welke dokter zal ik nemen? Waar kunnen we leuk eten met de baby erbij? Waar vind ik damesschoenen in maat 40 en hoeveel zullen we de schoonmaakster per uur betalen? Alles is nieuw en alle informatie is welkom.
In de jaren dat wij in Hong Kong woonden, deed ik daar volop aan mee. Sommige tips kwamen helaas aan de late kant. Zoals die Engelse website, waar je zonder verzendkosten Engelse boeken kunt bestellen (Engelse boeken zijn in Hong Kong namelijk veel duurder dan in Groot Brittannië). www.bookdepository.com.uk  voor de geïnteresseerden.
Maar soms komen tips ook gewoon te laat. Dat was het geval met deze tip en omdat degenen die nog wel in het buitenland wonen er misschien iets aan hebben, besloot ik om er een stukje aan te wijden.
De tip heet: Wordfeud. Wordfeud is een kloon van het bekende Scrabblespel. Het is een ‘app’ die je op je Smartphone kunt installeren (Iphone/Ipad en Android versies beschikbaar).
Het verschil met het klassieke Scrabblespel is dat je het spel digitaal speelt, dat je tegen meerdere spelers tegelijk kunt spelen en dat je 72 uur over een zet mag doen. Waarom dit spel voor expats extra leuk is, is omdat het tijdverschil geen (grote) rol speelt. Als het hier avond is en bij je tegenstander  ’s nachts, dan doe jij je zet en zodra je tegenstander wakker is, zal hij wel weer een keer reageren. Wat het ook leuk maakt, is dat er een ‘chatfunctie’ is toegevoegd, waardoor je tijdens het spelen korte berichten kunt uitwisselen. Vooral voor mensen die in het echte leven niet van die bellers of Skypers zijn, een uitkomst. De derde reden is dat Wordfeud een leuke manier is om de Nederlandse taal bij te houden. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Zoals ik net schreef, zijn wij net terug. Beide zonen (van 8 en 10) zijn zeer fanatiek aan het ‘Wordfeuden’. Opa, oma, twee tantes en een oom waren de eerste vaste tegenstanders. Als ik de chatberichten die ze uitwisselen lees, zie ik dat ze over het spel praten (‘wat betekent dat woord?’) maar ook over de dagelijkse dingen. Ze hebben dagelijks digitaal contact met opa en oma.  Toen we in Hong Kong woonden was het contact veel minder frequent en vooral minder vrijwillig.
Jammer dus, dat de tip net te laat kwam. Hoewel.... toch ook weer niet. Inmiddels zijn de banden met de vrienden in Hong Kong namelijk aangehaald en wordt er druk gescrabbeld en gechat. Met de Nederlandssprekende vrienden in  het Nederlands (wat dan weer goed is voor de woordenschatontwikkeling van de kinderen ter plaatse) en met de Engelssprekende vrienden in het Engels, waarmee onze kinderen hun Engels weer een klein beetje oefenen.
Wij van Juffrouw Blom zijn blij met deze nieuwe app. Het is niet DE oplossing om het Nederlands van kinderen die in het buitenland opgroeien bij te houden, maar het is, dankzij het spelelement, zeker een prachtige aanvulling.

maandag 4 juli 2011

Verwaarlozing van de Nederlandse taal door expats

Taalverwaarlozing
Regelmatig ontvangen we wanhopige e-mailberichten van een vader of moeder die ‘met spoed’ het Nederlands van een zoon of dochter wil aanpakken. Vaak doordat de familie, of een deel ervan, onverwacht ineens naar Nederland terugkeert.
De redenen van het ‘verwaarlozen’ van de Nederlandse taal lopen uiteen. Sommige ouders vinden het bijhouden van het Nederlandse taal gewoon niet belangrijk. Ineke die woonde op het Frans-sprekende eiland La Reunion, vertelde ons: ‘Het Frans dat ze hier spreken pikte mijn dochter heel gemakkelijk op. Ik ga ervan uit dat we hier blijven, maar mocht dit niet het geval zijn, dan leert ze een eventuele andere taal, waarschijnlijk weer niet zo makkelijk. En mijn ouders spreken ook goed Frans, dus ik zie het nut van het Nederlands eerlijk gezegd niet zo in. Zo belangrijk is onze taal niet in de wereld.’
‘Voorgoed’ blijkt echter niet voor iedereen even lang te duren. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat families, of een deel ervan, toch terugkeren naar Nederland en dan moet er ineens toch snel Nederlands geleerd gaan worden. Als het kind jong genoeg is, dan zal het Nederlands lezen en schrijven aanvankelijk veel moeite kosten, maar na verloop van tijd kunnen de meeste jonge kinderen hun klasgenoten weer prima bijbenen.
Voor kinderen vanaf een jaar of tien, twaalf, is dit een ander verhaal. Kinderen die rond die leeftijd terugkeren, hebben het, qua taal, vaak al een stuk moeilijker met (her-)integreren op hun school in Nederland. Hoe ouder, hoe moeilijker dus. De gemiste hoeveelheid stof wordt natuurlijk steeds groter, maar ook de ‘soepelheid’ waarmee kinderen een nieuwe taal leren, wordt minder. Vanaf een jaar of 13, 14 zie je dat de meeste kinderen die een groot deel van hun jeugd in het buitenland hebben doorgebracht en weinig  Nederlands hebben gesproken, zelfs een buitenlands accent houden.
De ideale situatie
Als mensen ons vragen of, en wanneer ze aan de slag moeten met het Nederlands van hun kinderen, dan zeggen we: start vanaf een jaar of zeven. De meeste kinderen kunnen dan al vrij goed lezen en schrijven in de taal waarin ze onderwijs krijgen en de kans op verwarring is daarmee ook minder groot. Als er een NTC-school in de buurt is, adviseren we het kind daar naar toe te laten gaan. Voorwaarde is wel dat er thuis nog voldoende Nederlands wordt gesproken. Als dit niet het geval is, dan bestaat de kans dat de achterstand te groot is voor een plek op de NTC-school. Als er thuis niet of heel weinig Nederlands wordt gesproken, dan is het aan te bevelen zo vroeg mogelijk met NTC-onderwijs te beginnen (vanaf groep 1).
Voor de e-mailers uit het begin van dit stuk, is dit wijsheid achteraf. Mensen die ons vragen wat ze moeten doen met hun kind van tien, dat nooit Nederlandse les heeft gehad en niet wordt toegelaten op de NTC-school en voor wie Edufax om dezelfde reden geen optie is, heeft Juffrouw Blom sinds kort een speciaal ‘bijspijkerpakket.’ Dit pakket bevat onder andere: woordkennis, lezen, spelling en werkwoordspelling.  Samen met de ouders stellen we de inhoud en een ‘programma’ samen.
Onze ervaring is dat het beter is om iedere dag tien minuten of een kwartier te oefenen, dan in het weekend twee uur achter elkaar. De stof ‘beklijft’ dan simpelweg beter. Daarnaast adviseren we om zoveel mogelijk Nederlands met elkaar te gaan spreken, Nederlandse boeken te gaan lezen en als het toevallig net zomervakantie is, om een zeil- of ponykamp te boeken in Nederland.
Het programma dat we samen opstellen hangt af van de ambitie van het gezin, de beschikbare hoeveelheid tijd en de grootte van de achterstand. Als het gezin binnen vier maanden terugkeert naar Nederland en het kind waar het omgaat moet instromen op een Nederlandse basisschool in groep 7, dan zal het programma en de werkdruk vanzelfsprekend hoger liggen dan wanneer er meer tijd is, of wanneer het om een jonger kind gaat. 
Voor oudere kinderen is het raadzaam om in combinatie met het Juffrouw Blom bijspijkerpakket, een‘echte’ bijlesleraar in te huren en eventueel logopedie (als er sprake is van een accent).
De moraal van dit verhaal:
Begin op tijd en maak vanaf jonge leeftijd gebruik van de Wereldschool, Edufax of de lokale NTC-school, als die er is. Bij Juffrouw Blom zijn we erg enthousiast over de NTC-scholen. De meeste kinderen die naar de NTC-school gaan, vinden het leuk en er is relatief weinig discipline voor nodig om het vol te houden omdat er toch een bepaald soort (sociale) ‘druk’ vanuit gaat.
Edufax en de Wereldschool bieden eveneens  kwalitatief hoogwaardig (maar niet heel goedkoop) onderwijs op afstand. Het grote voordeel van zowel Edufax als de Wereldschool is dat leerlingen (op afstand) door een ‘echte leerkracht van vlees en bloed’ in de gaten wordt gehouden, zowel inhoudelijk als qua motivatie.
Als genoemde mogelijkheden niet voldoende zijn om de kennis op peil te houden of te brengen of omdat de achterstand te groot is, dan is Juffrouw Blom er voor ondersteuning op het gebied van de Nederlandse taal. Juffrouw Blom is betaalbaar en voor iedereen. Ook kinderen die op hun tiende beginnen met het leren van Nederlands, kunnen bij Juffrouw Blom terecht.
Het enige nadeel is dat Juffrouw Blom er niet zo bovenop zit, als de ‘eigen leerkracht’ die je bij de andere vormen van afstandsonderwijs hebt. De ouders van de kinderen zullen deze, niet altijd even dankbare, rol op zich moeten nemen. Aan de andere kant is de voldoening des te groter als er na verloop van tijd grote stappen vooruit worden geboekt.

Voor meer info over het bijspijkerpakket: info@juffrouwblom.com

dinsdag 31 mei 2011

Een Nederlandse school in het buitenland beginnen

Ongeveer een jaar geleden kregen we een e-mail uit een kleine stad in Portugal van iemand die een Nederlandse School wilde opzetten. ‘We willen heel graag aan de slag met een groep van ongeveer tien kinderen, alleen zijn we op korte termijn niet in staat om een echte NTC-school (Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur) te worden. Onder meer omdat zich onder de initiatiefnemers geen bevoegde leerkrachten bevinden.’ Of Juffrouw Blom uitkomst kon bieden. Aanvankelijk dachten we bij Juffrouw Blom van niet. Wij geloven zeer in het concept NTC-scholen en we zagen de software die wij aanbieden vooral als een toevoeging aan datgene wat de NTC-scholen te bieden hebben. In de tussentijd heeft Juffrouw Blom echter een nieuw product geïntroduceerd: Juffrouw Blom Online. Aanvankelijk is dit product ontwikkeld voor NTC-scholen.
Juffrouw Blom Online betekent:
  • Ieder kind krijgt les op zijn/haar eigen niveau. Kinderen van verschillende niveaus kunnen zo toch op dezelfde plaats en tijd les krijgen.
  • Ieder kind kan in zijn/haar eigen tempo werken.
  • In de ‘computerklas’ is alleen een begeleider nodig die de leerlingen helpt bij het inloggen en bepalen wanneer ze toe zijn aan de volgende test. De kinderen werken bijna helemaal zelfstandig omdat ook de uitleg door de computer wordt gedaan.
  • Kinderen kunnen desgewenst ook thuis verder werken aan hun opdrachten, omdat ze met de inlogcode die ze hebben ook thuis kunnen inloggen.
  • De software houdt bij wat kinderen hebben gedaan in de les en hoe ze hebben gescoord. Ouders kunnen op eenvoudige wijze worden geinformeerd over de voortgang van hun kinderen.
In de ‘computerklas’ is alleen een begeleider nodig die de leerlingen helpt bij het inloggen en bepalen wanneer ze toe zijn aan de volgende test. De kinderen werken bijna helemaal zelfstandig omdat ook de uitleg door de computer wordt gedaan.
Kinderen kunnen desgewenst ook thuis verder werken aan hun opdrachten, omdat ze met de inlogcode die ze hebben ook thuis kunnen inloggen.
De software houdt bij wat kinderen hebben gedaan in de les en hoe ze hebben gescoord. Ouders kunnen op eenvoudige wijze worden geinformeerd over de voortgang van hun kinderen.

Juffrouw Blom online voor niet-NTC-scholen
Nadat Juffrouw Blom Online was geïntroduceerd, dachten we opeens weer aan de Nederlandse mevrouw uit Portugal die een Nederlandse school wilde beginnen. Juffrouw Blom Online is voor dergelijke initiatieven een heel geschikt startpunt. Een werkplek, wifi, voor ieder kind een laptop en je kunt aan de slag. De begeleidende leerkracht hoeft niet bevoegd te zijn, omdat de computer de stof uitlegt en nakijkt. De begeleider hoeft er alleen voor te zorgen dat kinderen van start kunnen. Wanneer de uitleg die de computer geeft niet helemaal duidelijk is, kan de begeleider even meekijken en waarschijnlijk komen ze er dan samen wel uit.
  
In theorie hoeven de kinderen zelfs helemaal niet fysiek samen te komen, omdat ze ook thuis in kunnen loggen. De ervaring heeft echter geleerd dat een klein beetje sociale druk geen kwaad kan. Het zou mooi zijn als de school meer biedt dan alleen ‘samen achter de computer zitten.’ Stel dat de bijeenkomsten 2 uur duren, dan zou je de tijd als volgt kunnen indelen:
15.00 uur Kringgesprek (spreekvaardigheid oefenen)
15.20 uur Juffrouw Blom online Spelling (of taal voor kleuters, of woordkennis etc.)
15.50 uur Pauze
16.00 uur Juffrouw Blom online Werkwoordspelling (of een andere module)
16.30 uur Jeugdjournaal Weekaflevering bekijken (luistervaardigheid en cultuur)
16.45 uur Discussie over het nieuws van de week (spreekvaardigheid oefenen)
16.55 uur Spelletje (bijvoorbeeld Galgje)
17.00 uur Afsluiting
  
Als je een NTC-school kunt worden, doe dat dan
Als de mogelijkheid er is om een ‘echte’ NTC-school te worden, dan adviseren wij zonder twijfel om daarvoor te kiezen. Stichting NOB biedt uitstekende begeleiding, NTC-scholen mogen CITO-toetsen afnemen, om maar eens een paar belangrijke punten van verschil te noemen. Als het echter om wat voor reden dan ook niet lukt om een NTC-school te worden, dan is Juffrouw Blom Online een alternatief.

De vakken die Juffrouw Blom biedt
Het aantal vakken dat Juffrouw Blom aanbiedt voor het basisonderwijs, is groot. Bijvoorbeeld: woordkennis, spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen, flitswoorden, etc. Welke vakken relevant zijn voor de leerlingen hangt af van de leeftijd en de achtergrond van de leerlingen. Voor de meeste kinderen die in het buitenland opgroeien zijn de vakken spelling, werkwoordspelling en woordkennis lastig en dus het meest relevant. Meer informatie over de verschillende vakken vindt u op : www.nederlandslereninhetbuitenland.nl


Wat zijn de kosten?
De kosten hangen af van het aantal vakken (modules) dat wordt afgenomen. Stel dat een school besluit om spelling (voor groep 3 t/m 8) en werkwoordspelling (voor groep 6 t/m 8) aan te schaffen dan bedragen de kosten per kind ongeveer 13 euro per jaar. Scholen kunnen al deelnemen vanaf vijf leerlingen.
Indien u vragen heeft of u wilt van gedachte wisselen over de specifieke situatie in uw land, aarzel dan niet om contact op te nemen met info@juffrouwblom.com

Hoe voorkom je verlies van de tweede taal bij je kind?

Ellen Blom is een van de mensen achter Juffrouwblom.com. Juffrouw Blom is een 'digitale taaljuf.' Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt software om Nederlands mee te leren. Een groot gedeelte van de klanten woont (tijdelijk) in het buitenland en gebruikt de computerprogramma's om kinderen bij te laten blijven met Nederlands.
Meer informatie op: www.juffrouwblom.com. (nu ook beschikbaar voor Mac-gebruikers).
De meeste kinderen die naar het buitenland verhuizen, pikken de nieuwe taal snel en gemakkelijk op. Helaas blijkt soms dat na terugkeer naar Nederland de tweede taal weer net zo gemakkelijk verdwijnt als hij verworven is.
In dit artikel gaan we in op de vraag hoe dat kan. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van beschikbare literatuur en via e-mail en internet de ervaringen van 30 ex-expats verzameld.
Het aanleren van een vreemde taalIn de literatuur is er weinig discussie over dat het voor jonge kinderen gemakkelijker is om een tweede taal te leren dan voor oudere kinderen. Het keerpunt ligt rondom het begin van de puberteit. Bij kinderen tot een jaar of 12 verloopt het aanleren van de tweede taal spelenderwijs en gaat het vaak snel. Dit zou samenhangen met de flexibliteit van de hersenen en het spraakorgaan. Na de puberteit is het nog steeds heel goed mogelijk om een tweede taal te leren, al is dat doorgaans niet meer op het niveau van de moedertaal. Ook spreken mensen die op latere leeftijd een andere taal leren, de tweede taal vrijwel nooit accentloos.
Dit beeld wordt bevestigd door de ex-expats die we spraken. Barbara zegt bijvoorbeeld: 'Toen wij naar Australië verhuisden was de oudste 14, en de jongste 8. Bij de oudste verliep het aanleren van het Engels moeizamer dan bij de jongste. Ook was het een verschil dat de oudste taal- en grammaticaregels nodig had, terwijl het voor de jongste genoeg was om de hele dag Engels om zich heen te horen. Het leek wel of hij kopieerde wat hij hoorde en het vervolgens ging gebruiken. De jongste klonk al snel als een echte Australiër, terwijl je bij de oudste altijd een klein beetje bleef horen dat hij niet in Australië geboren was.
Janneke woonde met haar kinderen in Shanghai. Haar tweeling was 4 toen ze verhuisden. Ze zegt: 'Ze spraken in no time Engels, en wat me opviel, was dat ze ook woorden gebruikten waarvan ik bijna zeker wist dat ze de betekenis ervan niet goed kenden. Blijkbaar is het spreken van een tweede taal iets anders dan hem ook begrijpen.'
Het verloren gaan van de tweede taal
Helaas is het zo dat kinderen een aangeleerde tweede taal ook snel weer vergeten. De mensen die we spraken die in Nederland terugkwamen toen de kinderen nog kleuters waren (jonger dan een jaar of 6), zeggen vrijwel allemaal dat er weinig van de vreemde taal is blijven hangen, en voegen daar dan vaak aan toe dat ze dat jammer vinden, dat ze aanvankelijk nog probeerden om de taal 'erin' te houden, maar dat dat uiteindelijk niet is gelukt.
Bij kinderen die naar Nederland terugkeren als ze ouder dan een jaar of 12 zijn, is er niet of nauwelijks sprake van taalverlies. Peter keerde als kind van 13 terug uit Indonesië, waar hij een Amerikaanse school bezocht. Zijn Engels is perfect gebleven. Hij zegt: 'Ik heb meer moeite met Nederlands.'

Brigitte, moeder van 2 meisjes, zegt: 'Wij keerden terug naar Nederland toen de kinderen 8 en 10 waren. Ze spraken prachtig Engels. Bij de oudste is een paar jaar later nog veel over van de taal. Wat daarbij ook hielp, is dat ze op school vanaf groep 7 Engelse les kreeg. Bij de jongste is er helaas veel verloren gegaan. Haar Engels klinkt nog steeds wel mooi, maar van de woordenschat is nog maar weinig over.'
Hersenpan
Luisterend naar de verhalen van de ex-expats, lijkt het erop dat vanaf dat kinderen een jaar of 7 zijn, er steeds meer 'blijft hangen' van de tweede taal. Noortje, nu volwassen, woonde van haar 3de tot haar 7de in Luxemburg. Ze leerde daar 'Letzenburgisch.' De taal heeft ze later nooit meer gehoord of gesproken. Ze zegt nu: 'Spreken lukt niet meer, maar ik versta het nog aardig.'

Robert woonde tot zijn 7de in Japan waar hij vloeiend Japans leerde spreken. Toen hij met zijn ouders naar Singapore verhuisde, sprak hij de taal nooit meer. Als volwassene volgde hij lessen Japans, vanwege een baan in Japan. Het bleek voor hem vrij gemakkelijk om de taal op te pakken. ‘Ik had het gevoel dat de taal nog onder een luik in mijn hersenpan zat opgesloten.
Bewust aanleren
Dit gevoel hadden meer mensen die terugkeerden toen ze tussen 7 en 11 jaar waren. Stephanie was 8 toen ze vanuit Saudi-Arabië terugkeerde naar Nederland. Ze ging in dat land gedurende 2 jaar naar een Engelse school en zegt: 'Zo goed als mijn Engels was toen ik wegging uit Saudi-Arabië, was het al snel niet meer. Het heeft me in mijn latere leven echter nooit moeite gekost om Engels te leren. Ik denk dat die paar jaar op een Engelse school daar zeker aan heeft bijgedragen.'
De ervaringen van de ex-expats komen overeen met wat er in wetenschappelijke artikelen over het onderwerp wordt geschreven. De mate waarin een taal blijft hangen, heeft te maken met het al dan niet bewust aanleren van een nieuwe taal. Een taal blijft beter hangen naarmate je hem meer bewust aanleert. Je ontwikkelt dan namelijk ook inzicht in de verschillen tussen talen. Maar er is meer. Het ene kind heeft veel gevoel voor taal, het andere minder en ook de omstandigheden verschillen van kind tot kind. Een ander aspect dat een rol speelt, is of het kind de taal later nog regelmatig 'spontaan' hoort in zijn omgeving.
Conclusies
Het is gevaarlijk om expliciete uitspraken te doen op het gebied van 'taalverlies', maar we zullen toch proberen conclusies te trekken op basis van het voorgaande.
  1. Kinderen tot een jaar of 6 pikken de taal pijlsnel op, maar na terugkeer naar Nederland of vertrek naar een ander land is de taal ook vrij snel weer helemaal verdwenen.
  2. Vanaf een jaar of 7 blijft er 'iets' hangen van de taal. Ondervraagden geven aan ze het gevoel hebben dat de taal nog 'ergens in hun hoofd zit en dat de taal bekend blijft klinken'. Naarmate kinderen ouder zijn bij terugkeer, wordt dit sterker. Vanaf een jaar of 8, 9 blijft de tweede taal ook nog redelijk accentloos klinken.
  3. Vanaf een jaar of 11, 12 wordt het lastiger om een tweede taal te leren. Er is ook bijna niemand meer die de taal helemaal leert op het niveau van zijn moedertaal. De andere kant van de medaille is dat wanneer de tweede taal eenmaal goed wordt beheerst, dat ook in grote mate zo blijft. Zeker als je die taal in de latere leven nog regelmatig actief gebruikt.
  4. Hoewel veel expats als ze terugkeren van plan zijn om de tweede taal van hun kinderen te gaan 'onderhouden', blijkt dat in de dagelijkse praktijk toch lastig. En dat is jammer, omdat je ziet dat je met relatief weinig inspanning veel resultaat kunt bereiken. Saskia keerde met kinderen van 6 en 7 in Nederland terug na 2 jaar Amerika. Om de 2 weken kregen ze 1 uur Engelse les en 2 keer gingen ze met een Amerikaans gezin op vakantie. Het resultaat is, een paar jaar later, dat de kinderen de taal nog bijna net zo goed spreken als toen ze vertrokken.
 

dinsdag 24 mei 2011

Juffrouw Blom in het buitenland. NU OOK ONLINE!

Tot voor kort was de cd de enige manier om te werken met de software. Sinds kort zijn dezelfde lesprogramma’s ook online beschikbaar.
Annelies Blom van JuffrouwBlom.com: ‘Dit is een belangrijke stap voor ons. Cd’s zijn niet meer helemaal van deze tijd en bovendien scheelt het tijd, voor ons en voor de klant. Een klant in Amerika moest tot voor kort een week of langer wachten voor hij aan de slag kon en dat hoeft nu niet meer’.
De software van Juffrouw Blom is oorspronkelijk ontwikkeld voor PC’s. Om er op een Apple computer mee te kunnen werken, was een aantal aanpassingen nodig. Mac-gebruikers én PC-gebruikers kunnen, via internet, nu probleemloos met de producten van Juffrouw Blom aan de slag.
Ellen Blom (een van de anderen Juffrouwen Blom) benadrukt dat de cd’s zeker nog niet definitief naar het stenen tijdperk zullen worden verbannen. Veel mensen vinden het nog een vertrouwde manier om mee te werken. Bovendien is online werken met Juffrouw Blom software voor een groot gedeelte van onze doelgroep, nog niet weggelegd. Annelies Blom: ‘De snelheid van internet in Nederland, is sneller dan in bijna alle landen van de wereld. Een leerling die in de binnenlanden van Afrika woont, zal daarom veel meer baat hebben bij een cd, dan bij de online versie onze producten.
De samenstellingen en de prijzen zijn voor beide producten hetzelfde.
GOED NIEUWS DUS: JUFFROUW BLOM IS ONLINE ÉN DE JUFFROUW BLOM-CD BLIJFT!

maandag 23 mei 2011

Kinderen en de Nederlandse taal bij terugkeer naar Nederland

Nederlanders in het buitenland zijn voor wat betreft het Nederlandse taalonderwijs aan hun kinderen, in te delen in drie categorieën:
1.       ‘Het komt wel goed.’ Deze ouders doen weinig of niets om het Nederlands van hun kinderen op peil te houden en tolereren het als kinderen onderling geen Nederlands meer spreken. De gedachte is: mijn kinderen hebben het Engels (of een andere taal) ook heel snel opgepikt, dus met het Nederlands zal het bij terugkeer ook wel goedkomen.
2.       ‘Bijhouden: kleine moeite, groot plezier.’ Niet zelden zijn dit ook de ouders die een actieve rol spelen bij de Nederlandse NTC-school in hun woonplaats. Dit zijn de ouders die consequent Nederlands spreken met hun kinderen en de huishoudens waarin er een verbod rust op het onderling Engels* spreken in plaats van Nederlands. Deze ouders laten hun kinderen ook vrijwel dagelijks Nederlandse boeken lezen en oefenen regelmatig met spelling en grammatica.
3.       ‘We doen ons best, meer kunnen we niet doen.’ Dit is de categorie die precies tussen de eerste en de tweede groep in zit. Deze ouders spreken zelf (bewust) Nederlands met hun kinderen en laten, als die mogelijkheid er is, hun kinderen naar de lokale Nederlandse school gaan.  Deze ouders vinden ook dat de (internationale) dagschool al veel vergt van de kinderen en dat de aandacht voor het Nederlands ook weer niet moet worden overdreven.
Het zal u niet verrassen dat de tweede categorie er, zodra het gezin definitief terugkeert naar Nederland, voor wat betreft taal, probleemloos verder gaat in het Nederlandse onderwijssysteem. En wij vinden ook dat de moeite die je er als ouder in moet stoppen, best meevalt. Met een uur of twee spelling en lezen in de week, kom je al een heel eind (en gelukkig is er software op de markt, die het voor u als ouder nauwelijks inspannend maakt).
Lezen is goed voor de ontwikkeling van de woordenschat, en voor wat betreft spelling is het vooral goed om aandacht te besteden aan de zaken die duidelijk anders zijn in het Nederlands in vergelijking met de taal die op de dagschool wordt gesproken. Kinderen die naar een Engelse school gaan, hebben bijvoorbeeld vaak moeite met klanken als eu, ui etc.
Wij spreken beroepsmatig veel Nederlandse expats én ex-expats. Als u ons, mede op basis van de ervaringen van expats en ex-expats,  zou vragen wat nu wijsheid is, dan is ons advies: ‘laat de hoeveelheid inspanning die u in het Nederlands stopt, afhangen van de terugkeerleeftijd van de kinderen. Wanneer een kind bij terugkeer niet ouder is dan zeven à acht jaar, dan hoeft u zich niet al te druk te maken. Bij terugkomst in Nederland zal het in het begin even lastig zijn, maar de achterstand zal snel genoeg zijn ingelopen. Dat geldt ook voor de gesproken taal. Zodra de kinderen vrijwel alleen nog maar Nederlands om zich heen horen, is het eventuele buitenlandse accent dat ze hebben opgelopen, snel genoeg weer verdwenen.
Echter, hoe ouder de kinderen zijn bij terugkeer, hoe lastiger het wordt om de Nederlandse taal snel op te pakken.  Wanneer kinderen een jaar of twaalf zijn bij terugkeer, dan is het echt een klus om de achterstand op het gebied van woordkennis, spelling en grammatica in te halen. En dat is jammer, omdat dat ook het moment is waarop kinderen vreemde talen gaan leren, waarvoor degelijke kennis van het Nederlands onontbeerlijk is. Een kind van twaalf, dat niet naar de Nederlandse basisschool is geweest en mondjesmaat met Nederlands is bezig geweest, loopt heus geen zes jaar achter, maar zal wel serieuze moeite hebben met de taalvakken. Bovendien is het vanaf een jaar of twaalf moeilijk om het eventueel aanwezige buitenlandse accent nog kwijt te raken.
Ideaal gesproken beginnen Nederlandse expatouders dus met ‘Nederlandse taallessen’ vanaf het moment dat de kinderen een jaar of zeven, acht zijn. De basis van de tweede taal is dan vaak al gelegd en dat is mooi, want dat is minder verwarrend. Zoals gezegd is een uur of twee per week bij de meeste kinderen voldoende om behoorlijk resultaat te boeken. Als er een NTC-school is in de woonplaats, dan zouden we daar zeker gebruik van maken, eventueel aangevuld met andere vormen van Nederlands taalonderwijs.
Ondanks goede voornemens, lukt het niet elk gezin om bovenstaande inspanning ook werkelijk te leveren. Wekelijks spreken we ouders die op het punt staan om definitief terug te keren naar Nederland en vol spijt bekennen dat het ‘niet helemaal is gelukt’ met het Nederlands. Gelukkig zijn er volop mogelijkheden om in korte tijd grote stappen te zetten, alleen zal de inspanning dan wat groter zijn.
*of een andere taal.
Geschreven door Ellen Blom en verschenen op de website: http://www.ikkeerterug.nl/ (in mei 2011)

zondag 22 mei 2011

Waar is Juffrouw Blom in het buitenland te vinden?

De software van Juffrouw Blom is inmiddels aangeschaft door families en Nederlandse scholen in o.a.: Antwerpen, Athene, Atwell, Badalabougou, Bahia, Bangalore, Bangkok, Barcelona, Bavikhove, Beverly Hills, Boekarest, Bogota, Brisbane, Buenos Aires, Bussy Saint Georges, Berlijn, Bonn, Brooklyn, Cairo, Calgary, Calgary AB, Cambridge, Carbondale, Carlsbad NM, Casablanca, Caulfield South, Chapel Hill, Chiang Rai, Clayton Panama City, Cobham, Cornwall, Datca Mugla, Detroit, Edinburgh, Franchhoek, Freemont, Fulbourn, Geneve, Genova Nervi, Gladwyne, Goondiwindi, Granada, Hadda Sanaa, Harstad, Harare, Heestert, Helsinki, Hong Kong, Howrah, Hursley, Hyden, Johannesburg, Kaapstad, Kampala, Kaprun, Karratha, Katy TX, Kiev, Koné, Kuala Lumpur, Kusnacht, Kyalami, Lede, Lembeke, Lima, Londen, Lummen, Madrid, Maroussi, Maputo, Malta, Melbourne, Miami, Milaan, Minneapolis, Mississauga, Mol, Montana-Village, Montvale, Monza, Mortsel, Moskou, Motril, Mountain View, Munchen, Nairobi, Newcastle Upon Tyne, New York, Newfoundland, Novaggio, Oman, Oslo, Panama City, Paramaribo, Parijs, Peking, Poughkeepsie, Preston, Reading, Redmond, Regstrup, Ringebu, Rio de Janeiro, Rome, Roswell, Rougemont NC, Salabreña, San Jose, Sant Cugat del Valles, San Martin de los Andes, Scott Creek, Senigallia, Senningerberg, Seoul, Sevenoaks, Sévigny, Shanghai, Sheffield, Singapore, Sint Andries, Sint-Niklaas, Sint Huibrechts-Lille, Sofia, St. Peter Port, Quebec, Stockholm, Temse, Tervuren, Tracy, Turijn, Wallkill NY, Warschau, Washington, Wenen, West Drayton, Wichelen, Windhoek, Wooloowin, Yaounde, Zurich.

Daar zijn we dan!

Wie is Juffrouw Blom?
Juffrouw Blom is geen echte, maar een digitale juffrouw die taalles geeft aan leerlingen van de basisschool én van de middelbare school. Juffrouw Blom levert computerprogramma's voor thuisgebruik die kinderen helpen beter te worden in taal.

Nederlandse kinderen in het buitenland
Een groep die veel baat heeft bij de programma's van Juffrouw Blom, zijn de kinderen van expats. Ondanks dat de internationale school vaak Nederlands als vak aanbiedt, of dat kinderen wekelijks enkele uren les krijgen op een Nederlandse school in hun tijdelijke buitenlandse woonplaats, blijkt vaak dat kinderen bij terugkeer toch een (kleine) achterstand met Nederlandse taal hebben opgelopen. Iedere week een paar uur op de computer oefenen met taal, zorgt ervoor dat kinderen bij terugkeer in Nederland gemakkelijk mee kunnen komen in de klas.


Als er hulp nodig is bij het kiezen van de juiste cd dan helpen wij u graag: info@juffrouwblom.com