dinsdag 5 november 2013

Een nieuwe start voor de Nederlandse school in Bordeaux

Omdat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, komen steeds meer Nederlandse scholen in het buitenland in de problemen.

Links en rechts horen we verhalen van scholen die worden opgeheven. Treurig, vinden wij bij Juffrouw Blom, want wij zijn groot voorstanders van ‘live’ Nederlands onderwijs in het buitenland. Als ex-expats hebben we van dichtbij gezien hoe belangrijk en waardevol het is om Nederlandse scholen in het buitenland bij de hand te hebben. Voor het taalonderwijs, maar ook vanwege de culturele kant. Sinterklaas, Koninginnedag (sorry, we bedoelen: Koningsdag); dit soort evenementen moeten kinderen op lokale buitenlandse of internationale scholen missen en dat is ontzettend jammer.

Zoals de crisis in Nederland het creatiefste in veel mensen losmaakt, zien we dit ook in het buitenland gebeuren wanneer de Nederlandse school op een faillissement dreigt af te stevenen.

Een mooi voorbeeld van zo’n creatieve oplossing zagen we in Bordeaux. Deze Nederlandse school dreigde door de teruglopende subsidies in de problemen te komen. De initiatiefnemers besloten dat ze de problemen voor wilden zijn en maakten een plan. 

De plaatselijke bibliotheek in Bordeaux heeft haar deuren geopend voor de  Nederlandse kinderen die Nederlandse lessen willen blijven volgen en dankzij hun lidmaatschap van de bibliotheek kunnen zij daar gratis gebruikmaken van de internetverbinding.  Een keer per week komen de kinderen, ieder met een eigen laptop,  bijeen in het bibliotheekgebouw, om daar onder begeleiding te gaan oefenen met de online lesstof van Juffrouw Blom. Op 9 november is de eerste lesmiddag gepland. 

Per kind wordt de komende periode (online, door middel van ‘drempeltoetsen’) in kaart gebracht op welk niveau het kind presteert en aan de hand hiervan worden oefenprogamma’s aangeboden. De kinderen oefenen wekelijks in de bieb, maar hebben ook de mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan.  

De enthousiaste initiatiefnemers zijn Janneke Dufourquet en Jacqueline van der Zalm. Janneke Dufourquet: ‘We zijn benieuwd hoe het gaat. We zijn in ieder geval blij dat we een manier hebben gevonden die haalbaar en betaalbaar is. Het zal wel even wennen zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in!’

vrijdag 6 september 2013

Het is weer bijna voorbij, die mooie zomer.


Beste mensen,

Wij hopen dat jullie een fijne zomer achter de rug hebben. Wij wel, hoewel we drukker waren dan ooit. Onze nieuwe site is onlangs ‘live’ gegaan. Neem gerust een kijkje op www.juffrouwblom.com of om te zien wat we ervan hebben gebakken. Reacties en suggesties voor verbetering zijn van harte welkom!

Steeds meer klanten uit het buitenland
Daarnaast hadden we het druk met het toenemende aantal aanvragen en bestellingen uit het buitenland. De teruglopende subsidies voor Nederlandse scholen in het buitenland eisen hun tol. Sommige scholen sluiten hun deuren helemaal en andere scholen gaan in een veel kleinere opzet verder. Triest maar waar, voor Nederlandse expatkinderen. Juffrouw Blom is zeker geen volledige vervanging voor de Nederlandse scholen in het buitenland. Het sociale karakter, de aandacht voor cultuur, maar vooral ook de interactie met een echte juf of meester is van grote waarde voor expatjongens en –meisjes. Voor wat betreft het inhoudelijke stuk merken we echter dat onze producten een alternatief zijn dat steeds vaker wordt ingezet. www.nederlandslereninhetbuitenland.nl voor meer informatie.

Drempeltoetsen
Vragen die veel ouders van kinderen die in het buitenland opgroeien bezighoudt is:
- ‘Hoe ver is mijn kind eigenlijk, op het gebied van Nederlands?’
- ‘Stel dat we nu  naar Nederland zouden terugkeren, zou mijn kind dan meekunnen met zijn leeftijdsgenoten?’
- ‘Mijn kind doet het prima met wiskunde op de internationale school, maar hoe zou hij in Nederland presteren, waar het rekenonderwijs toch anders is?

Het antwoord op deze vragen is binnen een paar uur te geven, als je je kind online een Juffrouw Blom Drempeltoets laat doen. Op dit moment hebben we een taal- en een rekenversie in de aanbieding. Je weet nadat de test is afgerond gelijk waar de lacunes in kennis zitten, zodat je kind gericht aan de slag kan. 
Meer informatie vind je hier:  http://juffrouwblom.com/drempeltoetsen

Onze producten in de praktijk
De producten die Juffrouw Blom aanbiedt, worden gemaakt door Muiswerk Educatief. Muiswerk bedient de scholen, Juffrouw Blom de particuliere markt, Remedial Teachers en de logopedisten. Een van de scholen die voorop loopt met het gebruik van educatieve software is het Dendron College. Zij maakten samen met Muiswerk een filmpje waarin ze uitleggen waarom ze ‘fan’ zijn van de producten van Muiswerk. Een klein stukje schaamteloze zelfpromotie dus, maar toch leuk om even te bekijken. http://www.youtube.com/watch?v=n8NSQ2E3dlQ

Logopedisten en RT’ers
Een andere ontwikkeling die ons deugd doet, is dat logopedisten, RT’ers, maar bijvoorbeeld ook huiswerkinstituten de weg naar Juffrouw Blom steeds beter weten te vinden. De taal- en rekenbundels geven toegang tot ons complete assortiment voor een vooraf afgesproken aantal kinderen. Dit product is vorig jaar geïntroduceerd en het is fantastisch om te zien hoe snel het aantal gebruikers is toegenomen, de afgelopen maanden. http://juffrouwblom.com/rt-en-logopedie 

 Tot zover ons verslag van onze zomer. Maak er een mooi schooljaar van!

Vriendelijke groeten,


Juffrouw Blom