maandag 24 oktober 2011

Edufax en Juffrouw Blom/Muiswerk samen aan de slag met ‘zorgleerlingen’

Sinds het begin van dit schooljaar trekken Juffrouw Blom en Edufax samen op m.b.t. de begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Edufax is gespecialiseerd in internationale onderwijsbegeleiding en Juffrouw Blom levert software om Nederlands mee te leren. Een goed team, zo blijkt na een aantal maanden.

Kinderen van expatriates over de hele wereld zitten in NTC-online in 'echte' klassen, hebben contact met klasgenoten en kunnen via tekst, beeld en geluid werken aan het programma Nederlandse taal en cultuur. Leerlingen werken wekelijks aan de taken in NTC-online. Ze kunnen vanaf elk gewenste plaats en op elk gewenst tijdstip werken aan hun taken en houden op deze manier de Nederlandse taal bij.

Het komt echter voor dat kinderen bij het starten in NTC-online of tijdens het werken in NTC-online bepaalde leerstof nog niet voldoende beheersen. In deze situaties biedt Edufax de mogelijkheid om voor een periode van acht weken plaats te nemen in de ‘Hulpklas’. Het onderwijs in de klas gaat door, maar kinderen worden extra geholpen in de hulpklas met de taalonderdelen die ze lastig vinden.  Esther Diebels-Vos, coördinator afdeling ontwikkeling bij Edufax: ‘Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld extra hulp nodig bij het gebruik van de d’s en t’s, terwijl we bij andere kinderen zien dat bijvoorbeeld de woordenschat achterblijft.’

Om te starten in de hulpklas maken de kinderen één of meer ‘diagnostische toetsen’ van Juffrouw Blom/Muiswerk. Het programma stelt vast welke onderdelen nog onvoldoende worden beheerst en op basis van deze analyse wordt een serie oefeningen geselecteerd waarmee de leerlingen vervolgens aan de slag gaan. Overigens zijn dat niet alleen lessen die via het programma gemaakt moeten worden, maar ook bijvoorbeeld extra instructie, aanvullende oefeningen en schrijfopdrachten.

De eerste ervaringen zijn positief. Diebels: ‘Het grote voordeel van deze manier van werken is dat we nog gerichter aan de slag kunnen. De tijd, die bij kinderen die in het buitenland wonen vaak toch al schaars is, wordt efficiënt benut. We zien dat kinderen in korte tijd een flinke stap vooruit kunnen maken. Na afloop van een periode in de hulpklas kunnen de kinderen weer makkelijker en hopelijk ook met meer plezier weer aan het werk in de ‘gewone klas’.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten