maandag 31 oktober 2011

Speciale expatversie van JuffrouwBlom/Muiswerk Online

Op ieder moment van de dag, vanaf iedere plek op aarde: op school, thuis of in het ziekenhuis, met iedere soort computer (Mac, Windows of Linux) en met alle gebruikelijke internetverkenners aan de slag met de vertrouwde oefenmodules voor taal en rekenen. Dat is werken met Juffrouw Blom/Muiswerk Online.

Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een speciale expat-versie ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om zowel op school als thuis oefeningen én toetsen te kunnen maken. (Bij de normale online-versie kan alleen op school getoetst worden.)

1. Deelnemers krijgen dankzij de diagnostische toetsen in iedere module een oefenprogramma op maat.
2. Vlak voor het oefenen wordt uitleg aangeboden (in beeld en geluid) die precies aansluit bij de oefening die gaat komen.
3. Tijdens het oefenen krijgt de student directe en ter zake feedback die de stof zonodig nogmaals uitlegt, iedere fout is een leermoment.
4. docenten houden de voortgang en de niveaus in de gaten en passen eventueel de standaard-instellingen aan om het leereffect te maximaliseren.


Juffrouw Blom/Muiswerk Online werkt als volgt: inloggen en een module kiezen. Voor het starten van een oefening of toets worden de geluiden en de plaatjes even opgehaald.

Instelmogelijkheden
Juffrouw Blom/Muiswerk Online kan ingesteld worden op school-, klas- en gebruikersniveau. U stelt bijvoorbeeld in of een klas wel of niet in de didactische mode moet werken. Of u geeft aan dat bij u op school de Meijerink-normen gehanteerd worden.
Jufrouw Blom/Muiswerk is standaard heel vrijblijvend ingesteld. Studenten kiezen zelf hoe ze werken en welke toetsen en oefeningen zij maken. Goede leerlingen kunnen deze vrijheid aan omdat ze een leerstrategie hebben die werkt. Zij kiezen voor de uitdaging. Zwakkere leerlingen maken vaker een ander keuze: zij maken bijvoorbeeld alleen de toetsen of alleen de oefeningen die zij al beheersen. De didactische mode voorkomt dit. Deze mode zorgt ervoor dat een nieuwe gebruiker niets anders kan doen dan een toets maken, daarna aan zijn eigen oefeningen werken en vervolgens opnieuw een toets maken. Zo gaat hij de kring van verbetering rond tot uiteindelijk alle stof van een module voldoende wordt beheerst.

Prestatiemonitor
Tijdens het maken van oefeningen wordt rechts naast het oefenscherm via een icoon bijgehouden
hoe goed de student bezig is in deze oefening. Is het eerste antwoord direct goed dan zal een groen oog verschijnen (alles goed tot nu toe). Maakt hij daarna direct een fout dan zal het oog half rood en half groen zijn (de helft goed, de helft fout). Het oog zal meebewegen met hoe goed de deelnemer aan het scoren is. Tot slot, na de laatste opgave, stelt het oog precies de score van de oefening voor (dus ¾ groen betekent 75% goed). Is een oefening eerder gemaakt dan zal het oog zelfs al tevoorschijn komen als de oefening in de lijst wordt aangewezen (voor hij wordt gestart) en de eerdere score verraden.


Resultaten bekijken


Browsers
Bij de ontwikkeling van Juffrouw Blom/Muiswerk Online is zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende soorten computers (meestal bepaald door het OS) en verschillende internetverkenners. Juffrouw Blom/Muiswerk Online hoort op alle computers met volwaardige browsers te werken. Hoewel fabrikanten het graag anders doen voorkomen zijn er grote verschillen tussen internetverkenners en zal het dus voor de makers van Muiswerk Online een eeuwigdurend gevecht blijven om alle wijzigingen in browserland te kunnen volgen. In principe ondersteunt Muiswerk onderstaande browsers (in redelijk recente versies). De browsers op mobiele systemen (iPhone, iPad, Blackberry, Nokia, etc) zijn geen volwaardige browsers. Juffrouw Blom/Muiswerk Online wordt daarop niet ondersteund.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten