dinsdag 5 november 2013

Een nieuwe start voor de Nederlandse school in Bordeaux

Omdat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, komen steeds meer Nederlandse scholen in het buitenland in de problemen.

Links en rechts horen we verhalen van scholen die worden opgeheven. Treurig, vinden wij bij Juffrouw Blom, want wij zijn groot voorstanders van ‘live’ Nederlands onderwijs in het buitenland. Als ex-expats hebben we van dichtbij gezien hoe belangrijk en waardevol het is om Nederlandse scholen in het buitenland bij de hand te hebben. Voor het taalonderwijs, maar ook vanwege de culturele kant. Sinterklaas, Koninginnedag (sorry, we bedoelen: Koningsdag); dit soort evenementen moeten kinderen op lokale buitenlandse of internationale scholen missen en dat is ontzettend jammer.

Zoals de crisis in Nederland het creatiefste in veel mensen losmaakt, zien we dit ook in het buitenland gebeuren wanneer de Nederlandse school op een faillissement dreigt af te stevenen.

Een mooi voorbeeld van zo’n creatieve oplossing zagen we in Bordeaux. Deze Nederlandse school dreigde door de teruglopende subsidies in de problemen te komen. De initiatiefnemers besloten dat ze de problemen voor wilden zijn en maakten een plan. 

De plaatselijke bibliotheek in Bordeaux heeft haar deuren geopend voor de  Nederlandse kinderen die Nederlandse lessen willen blijven volgen en dankzij hun lidmaatschap van de bibliotheek kunnen zij daar gratis gebruikmaken van de internetverbinding.  Een keer per week komen de kinderen, ieder met een eigen laptop,  bijeen in het bibliotheekgebouw, om daar onder begeleiding te gaan oefenen met de online lesstof van Juffrouw Blom. Op 9 november is de eerste lesmiddag gepland. 

Per kind wordt de komende periode (online, door middel van ‘drempeltoetsen’) in kaart gebracht op welk niveau het kind presteert en aan de hand hiervan worden oefenprogamma’s aangeboden. De kinderen oefenen wekelijks in de bieb, maar hebben ook de mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan.  

De enthousiaste initiatiefnemers zijn Janneke Dufourquet en Jacqueline van der Zalm. Janneke Dufourquet: ‘We zijn benieuwd hoe het gaat. We zijn in ieder geval blij dat we een manier hebben gevonden die haalbaar en betaalbaar is. Het zal wel even wennen zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in!’