dinsdag 31 mei 2011

Een Nederlandse school in het buitenland beginnen

Ongeveer een jaar geleden kregen we een e-mail uit een kleine stad in Portugal van iemand die een Nederlandse School wilde opzetten. ‘We willen heel graag aan de slag met een groep van ongeveer tien kinderen, alleen zijn we op korte termijn niet in staat om een echte NTC-school (Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur) te worden. Onder meer omdat zich onder de initiatiefnemers geen bevoegde leerkrachten bevinden.’ Of Juffrouw Blom uitkomst kon bieden. Aanvankelijk dachten we bij Juffrouw Blom van niet. Wij geloven zeer in het concept NTC-scholen en we zagen de software die wij aanbieden vooral als een toevoeging aan datgene wat de NTC-scholen te bieden hebben. In de tussentijd heeft Juffrouw Blom echter een nieuw product geïntroduceerd: Juffrouw Blom Online. Aanvankelijk is dit product ontwikkeld voor NTC-scholen.
Juffrouw Blom Online betekent:
  • Ieder kind krijgt les op zijn/haar eigen niveau. Kinderen van verschillende niveaus kunnen zo toch op dezelfde plaats en tijd les krijgen.
  • Ieder kind kan in zijn/haar eigen tempo werken.
  • In de ‘computerklas’ is alleen een begeleider nodig die de leerlingen helpt bij het inloggen en bepalen wanneer ze toe zijn aan de volgende test. De kinderen werken bijna helemaal zelfstandig omdat ook de uitleg door de computer wordt gedaan.
  • Kinderen kunnen desgewenst ook thuis verder werken aan hun opdrachten, omdat ze met de inlogcode die ze hebben ook thuis kunnen inloggen.
  • De software houdt bij wat kinderen hebben gedaan in de les en hoe ze hebben gescoord. Ouders kunnen op eenvoudige wijze worden geinformeerd over de voortgang van hun kinderen.
In de ‘computerklas’ is alleen een begeleider nodig die de leerlingen helpt bij het inloggen en bepalen wanneer ze toe zijn aan de volgende test. De kinderen werken bijna helemaal zelfstandig omdat ook de uitleg door de computer wordt gedaan.
Kinderen kunnen desgewenst ook thuis verder werken aan hun opdrachten, omdat ze met de inlogcode die ze hebben ook thuis kunnen inloggen.
De software houdt bij wat kinderen hebben gedaan in de les en hoe ze hebben gescoord. Ouders kunnen op eenvoudige wijze worden geinformeerd over de voortgang van hun kinderen.

Juffrouw Blom online voor niet-NTC-scholen
Nadat Juffrouw Blom Online was geïntroduceerd, dachten we opeens weer aan de Nederlandse mevrouw uit Portugal die een Nederlandse school wilde beginnen. Juffrouw Blom Online is voor dergelijke initiatieven een heel geschikt startpunt. Een werkplek, wifi, voor ieder kind een laptop en je kunt aan de slag. De begeleidende leerkracht hoeft niet bevoegd te zijn, omdat de computer de stof uitlegt en nakijkt. De begeleider hoeft er alleen voor te zorgen dat kinderen van start kunnen. Wanneer de uitleg die de computer geeft niet helemaal duidelijk is, kan de begeleider even meekijken en waarschijnlijk komen ze er dan samen wel uit.
  
In theorie hoeven de kinderen zelfs helemaal niet fysiek samen te komen, omdat ze ook thuis in kunnen loggen. De ervaring heeft echter geleerd dat een klein beetje sociale druk geen kwaad kan. Het zou mooi zijn als de school meer biedt dan alleen ‘samen achter de computer zitten.’ Stel dat de bijeenkomsten 2 uur duren, dan zou je de tijd als volgt kunnen indelen:
15.00 uur Kringgesprek (spreekvaardigheid oefenen)
15.20 uur Juffrouw Blom online Spelling (of taal voor kleuters, of woordkennis etc.)
15.50 uur Pauze
16.00 uur Juffrouw Blom online Werkwoordspelling (of een andere module)
16.30 uur Jeugdjournaal Weekaflevering bekijken (luistervaardigheid en cultuur)
16.45 uur Discussie over het nieuws van de week (spreekvaardigheid oefenen)
16.55 uur Spelletje (bijvoorbeeld Galgje)
17.00 uur Afsluiting
  
Als je een NTC-school kunt worden, doe dat dan
Als de mogelijkheid er is om een ‘echte’ NTC-school te worden, dan adviseren wij zonder twijfel om daarvoor te kiezen. Stichting NOB biedt uitstekende begeleiding, NTC-scholen mogen CITO-toetsen afnemen, om maar eens een paar belangrijke punten van verschil te noemen. Als het echter om wat voor reden dan ook niet lukt om een NTC-school te worden, dan is Juffrouw Blom Online een alternatief.

De vakken die Juffrouw Blom biedt
Het aantal vakken dat Juffrouw Blom aanbiedt voor het basisonderwijs, is groot. Bijvoorbeeld: woordkennis, spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen, flitswoorden, etc. Welke vakken relevant zijn voor de leerlingen hangt af van de leeftijd en de achtergrond van de leerlingen. Voor de meeste kinderen die in het buitenland opgroeien zijn de vakken spelling, werkwoordspelling en woordkennis lastig en dus het meest relevant. Meer informatie over de verschillende vakken vindt u op : www.nederlandslereninhetbuitenland.nl


Wat zijn de kosten?
De kosten hangen af van het aantal vakken (modules) dat wordt afgenomen. Stel dat een school besluit om spelling (voor groep 3 t/m 8) en werkwoordspelling (voor groep 6 t/m 8) aan te schaffen dan bedragen de kosten per kind ongeveer 13 euro per jaar. Scholen kunnen al deelnemen vanaf vijf leerlingen.
Indien u vragen heeft of u wilt van gedachte wisselen over de specifieke situatie in uw land, aarzel dan niet om contact op te nemen met info@juffrouwblom.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten